Subsessies

In 2021 vindt het Jaarcongres Podologie online plaats. Ervaringen vanuit andere digitale congressen leren dat inhoudelijke subsessies grote meerwaarde bieden aan congresgangers. 

Subsessies zijn online bijeenkomsten in kleiner verband. Deze sessies hebben een vakinhoudelijk karakter rond een product of dienst van een bedrijf. Binnen een subsessie krijgt u de gelegenheid te interacteren met andere congresgangers en de subsessieleider over een specifiek inhoudelijk onderwerp naar uw keuze.

Onderstaande bedrijven verzorgen een subsessie. Binnenkort treft u hier een zgn. ‘sneak preview’ van de sessies aan. Door te klikken op een van de logo’s hieronder, treft u wat inhoudelijke informatie over de subsessies aan.

Gezamenlijke sessie van
Gezond Lopen en Podo Linéa.