Subsessies

Het Jaarcongres Podologie vindt online plaats. Ervaringen vanuit andere digitale congressen leren dat inhoudelijke subsessies grote meerwaarde bieden aan congresgangers. 

Subsessies zijn online bijeenkomsten in kleiner verband. Deze sessies hebben een vakinhoudelijk karakter rond een product of dienst van een bedrijf. Binnen een subsessie krijgt u de gelegenheid te interacteren met andere congresgangers en de subsessieleider over een specifiek inhoudelijk onderwerp naar uw keuze.

Aangezien er slechts één ronde met subsessies is, kunt u op 8 november aan één subsessie deelnemen. Alle sessies, incl. de interacties worden digitaal opgenomen. Wij bieden de deelnemers aan het congres de mogelijkheid de overige sessies naderhand nog te bekijken, incl. de transcripties van de interacties.

Onderstaande bedrijven verzorgen een subsessie. Om u alvast een indruk te geven van hetgeen u kunt verwachten, hebben wij een ‘sneak preview’ gemaakt van de sessies. De sneak preview treft u hieronder, direct onder de logo’s aan.
Klikt u op een van de logo’s, dan komt u uit op de webpagina met inhoudelijke informatie over de betreffende subsessie.

Gezamenlijke sessie van
Gezond Lopen en Podo Linéa.