Welkom

Hartelijk welkom op de website van ons Jaarcongres Podologie, hét congres voor de specialisten in de voet- en houdingszorg. Iedereen met een interesse in de voetzorg, heten wij dan ook graag van harte welkom op onze Jaarcongressen Podologie.

Het Jaarcongres Podologie vond in 2021 online plaats op maandag 8 november en stond in het teken van “Voetzorg in het voetlicht”.

Het programma was gevuld met een aantal plenaire sprekers en één ronde met subsessies, waaruit u van tevoren een keuze maakte.
Tom van ‘t Hek
zat het congres als dagvoorzitter weer op professionele manier voor.

Het eerstvolgende Jaarcongres Podologie vindt plaats op maandag 7 november 2022. Het congres vindt plaats bij “De Basiliek” te Veenendaal. Blokt u deze datum alvast in uw agenda? Via deze website houden wij u op de hoogte.

Accreditatie
Het Jaarcongres Podologie 2021 werd als volgt geaccrediteerd:

Accrediterende instantieCategorieAantal punten
ADAPpodotherapeuten – scholing4
KABIZ (LOOP)registerpodoloog – scholing4,5
KABIZ (LOOP)podoposturaal therapeut – scholing4,5
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister(na)scholing fysiotherapie4
KNGFberoepsgerelateerd deel3
Medisch Voetzorgverlener (NMMV)scholing4,5
ProCert/KRPomgevingsbewust handelen1
ProCert/KRPvoetzorg – overige voetzorg2
V&VN – verpleegkundig specialisten registerscholing verpleegkundig specialisten4