Stichting LOOP Jaarcongres Podologie

Programma

Wij zijn verheugd dat dhr. dr. Johan Toonstra, voormalig dermatoloog in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht een presentatie zal geven over voeten gezien van ‘buiten naar binnen’. Het gaat hier om de huid en nagels in relatie met de voet. Dhr. Toonstra is toonaangevend binnen het vakgebied en bij vele voetspecialisten bekend, onder andere als co-auteur van boeken zoals; ‘Voeten en Huid’, ‘Voeten en Nagels’, ‘Voeten en Kanker’, ‘Voeten en Infectie’, ‘Voeten en Schimmels’ en ‘Voeten en Vaten’.

Een andere toonaangevende spreker in de zorgsector is mw. prof. dr. Marieke Schuurmans, Chief Healthcare Organization NZa en hoogleraar Passende Zorg aan de Universiteit Utrecht. Zij zal een blik op op 'passende zorg' leveren. De gezondheidszorg staat onder grote druk door een toenemende vraag naar zorg. Naast vergrijzing spelen ook andere aspecten een rol zoals de continue toename aan behandelmogelijkheden, de maatschappelijke verwachtingen van de zorg en last but not least ongezonde leefstijl en – leefomgeving. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden is een transitie nodig. In Nederland wordt die transitie vormgegeven onder de titel passende zorg. In de lezing worden de principes voor toekomstbestendige gezondheidszorg toegelicht en wordt de betekenis daarvan voor de inrichting van de zorg besproken. Ook wordt stilgestaan bij wat de transitie vraagt van alle partijen in de zorg. Samen met mw. Marianne Lensink, MSc wordt vervolgens een vertaling gemaakt naar het belang hiervan voor de voetzorg. Mw. Lensink is bestuursvoorzitter van Stichting LOOP.

Dhr. Robert Wonink biedt een podologische blik op voeten van ‘binnen naar buiten’.
Hij zal benadrukken hoe de vorm en beweging van structuren onder de huid kunnen leiden tot pathologie zoals huid- en nagelaandoeningen. Dhr. Wonink werkt als echografist in de tweede lijn en is docent MSK echografie voor voet en enkel. Hij is tevens als registerpodoloog gespecialiseerd in reuma en echografie, en heeft een fellowship in The SIG (Foot & Ankle Group) van de OMERACT. Door middel van casuïstiek gaat hij in op pathologie van de voorvoet.

En Jon Hesen van Hendriks graszoden vertelt over de ontwikkeling van gras specifiek voor sportvelden en gaat in op de relatie tussen sportblessures en (kunst) gras.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en gelegenheid voor bezoek aan de PodoExpo
09.30 – 09.45 uur Welkom door dagvoorzitter Tom van ’t Hek en Marianne Lensink, Bestuursvoorzitter Stichting LOOP
09.45 – 10.30 uur Lezing 1 – De voet van buiten naar binnen: Signalen van de huid: pluis of niet pluis? Dr. Johan Toonstra, voormalig dermatoloog in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en co-auteur van meerdere boeken over de voet. Aan de huid van de voeten komen diverse soorten huidtumoren voor, variërend van goedaardig (benigne) tot premaligne en maligne (kwaadaardig). Diverse voorbeelden van laesies worden getoond en aanwijzingen worden gegeven hoe deze te herkennen zijn en welke alarmsignalen de aandacht moeten hebben.
10.30 – 11.00 uur Pauze en gelegenheid voor bezoek aan de PodoExpo
11.00 – 11.45 uur Lezing 2 – De voet van buiten naar binnen: Nagelaandoeningen, let op vorm en kleur Dr. Johan Toonstra, voormalig dermatoloog in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en co-auteur van meerdere boeken over de voet. Door goed naar de nagels te kijken en vooral te letten op vorm en kleur kan veel informatie worden verkregen over achterliggende aandoeningen. Aan de hand van veel afbeeldingen wordt hiervan een overzicht gegeven en de betekenis besproken.
11.45 – 12.20 uur Lezing 3 – Echt gras is altijd groener Jon Hesen van Hendriks graszoden. Een kijkje in de wereld van gras voor sportvelden. Ontwikkeling van gras specifiek voor sportvelden en een link naar sportblessures in relatie met (kunst) gras.
12.20 – 13.15 uur Lunchbuffet en gelegenheid voor bezoek aan PodoExpo
13.15 – 13.45 uur Ronde 1 met 4 workshops en lezingen:
1. PodoPrinter 3D freestechniek,
2. AFT duurzaamheid,
3. Audit bij LOOP,
4. Plants for joints verdiepingssessie/ behandeling
13.45 – 13.50 uur Wissel moment
13.50 – 14.20 uur Ronde 2 met 4 workshops en lezingen:
1. PLT 3D freestechniek,
2. Milieuservice NL duurzaamheid,
3. Dumco materialen,
4. TENS bij neuropathie
14.20 – 14.30 uur Wissel moment
14.30 – 15.15 uur Lezing 4 – De voet van binnen naar buiten: pathologie van de voorvoet Robert Wonink, echografist in de tweede lijn en docent MSK-echografie voor voet en enkel, registerpodoloog gespecialiseerd in reuma en echografie. Opleider tot echografist, fellowship in The SIG (Foot & Ankle Group) van de OMERACT. Een podologische blik op voeten van ‘binnen naar buiten’. Een toelichting op hoe de vorm en beweging van structuren onder de huid kunnen leiden tot pathologie. Aan de hand van casuïstiek komt pathologie van de voorvoet aan de orde.
15.15 – 16.00 uur Pauze en gelegenheid bezoek aan PodoExpo
16.00 – 16.45 uur Lezing 5 – Passende zorg: keuze, kans of ? Prof. dr. Marieke Schuurmans, Chief Healthcare Organization NZa en hoogleraar Passende Zorg aan de Universiteit Utrecht en Marianne Lensink, MSc, bestuursvoorzitter Stichting LOOP. Een blik op de toekomst van de zorg met een vertaling naar het belang hiervan voor de voetzorg.
16.45 – 17.45 uur Ruimte tot napraten met een hapje & drankje

SCHRIJF U NU IN!Enkele standhouders, bekijk ze hier allemaal