Verhinderd – annulering

Verhinderd
Bent u onverwachts verhinderd, dan kunt u kosteloos een ander als vervanger doorgeven. Dit moet u altijd per e-mail doorgeven op jaarcongrespodologie@loop.nl. Dat kan tot maximaal 5 werkdagen voor het congres. Vervanging door een ander is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de congresorganisatie. Kunt u uw deelname niet overdragen aan een ander, dient u uw afmelding per e-mail kenbaar te maken (zie annulering). Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
Vaardigt u als LOOP-aangeslotene een niet-aangeslotene af, dan ontvangt deze persoon een aanvullende rekening.

Annulering door de deelnemer
Annulering door een deelnemer is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2021 en alleen door het sturen van een e-mail.
Het betaalde bedrag, minus € 49,- administratiekosten, wordt dan terugbetaald. Annulering ná 1 oktober 2021 is niet meer mogelijk, vervanging door een ander wel (zie verhindering). Bij annulering ná 1 oktober 2021 heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.